Arabiska för fantasi

takhayyul
ﺗَﺨَﻴُّﻞ
fantasi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fantasi uttalas takhayyul och skrivs ﺗَﺨَﻴُّﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fantasi

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fantasi består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fantasi

Alla bokstäver i fantasi

ﺗَﺨَﻴُّﻞ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
kha
kh
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fantasi består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺨَﻴُّﻞ och uttalas takhayyul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver