Arabiska för fantasi

khayaal
ﺧَﻴَﺎﻝ
fantasi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fantasi uttalas khayaal och skrivs ﺧَﻴَﺎﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fantasi består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fantasi

Alla bokstäver i fantasi

ﺧَﻴَﺎﻝ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
ya
y
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fantasi består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻴَﺎﻝ och uttalas khayaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver