Arabiska för föreslå, låtsas

khayyala
ﺧَﻴَّﻞَ
föreslå, låtsas – dåtid han
yukhayyilu
ﻳُﺨَﻴِّﻞُ
föreslå, låtsas – nutid han

Det arabiska verbet för att föreslå, låtsas skrivs ﺧَﻴَّﻞَ och uttalas khayyala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻴِّﻞُ och uttalas yukhayyilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föreslå, låtsas består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föreslå, låtsas

Alla bokstäver i föreslå, låtsas

ﺧَﻴَّﻞَ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för föreslå, låtsas består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻴَّﻞَ och uttalas khayyala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av föreslå, låtsas

dåtid
nutid
han
khayyala
ﺧَﻴَّﻞَ
han - dåtid
yukhayyilu
ﻳُﺨَﻴِّﻞُ
han - nutid
hon
khayyalat
ﺧَﻴَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tukhayyilu
ﺗُﺨَﻴِّﻞُ
hon - nutid
jag
khayyaltu
ﺧَﻴَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ukhayyilu
ﺃُﺧَﻴِّﻞُ
jag - nutid