Arabiska för föreställa sig, visualisera

takhayyala
ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
föreställa sig, visualisera – dåtid han
yatakhayyalu
ﻳَﺘَﺨَﻴَّﻞُ
föreställa sig, visualisera – nutid han

Det arabiska verbet för att föreställa sig, visualisera skrivs ﺗَﺨَﻴَّﻞَ och uttalas takhayyala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺨَﻴَّﻞُ och uttalas yatakhayyalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet föreställa sig, visualisera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föreställa sig, visualisera består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föreställa sig, visualisera

Alla bokstäver i föreställa sig, visualisera

ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
kha
kh
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för föreställa sig, visualisera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺨَﻴَّﻞَ och uttalas takhayyala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av föreställa sig, visualisera

dåtid
nutid
han
takhayyala
ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
han - dåtid
yatakhayyalu
ﻳَﺘَﺨَﻴَّﻞُ
han - nutid
hon
takhayyalat
ﺗَﺨَﻴَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tatakhayyalu
ﺗَﺘَﺨَﻴَّﻞُ
hon - nutid
jag
takhayyaltu
ﺗَﺨَﻴَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'atakhayyalu
ﺃَﺗَﺨَﻴَّﻞُ
jag - nutid