Arabiska för möjlig

mumkin
ﻣُﻤﻜِﻦ
möjlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för möjlig uttalas mumkin och skrivs ﻣُﻤﻜِﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns möjlig i:

mumkina
ﻣُﻤﻜِﻨَﺔ
möjlig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet möjlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möjlig består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med möjlig

Alla bokstäver i möjlig

ﻣُﻤﻜِﻦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
mim
m
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för möjlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻤﻜِﻦ och uttalas mumkin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för möjlig

muf3il blir mumkin

Vi har sett att det arabiska ordet för möjlig skrivs ﻣُﻤﻜِﻦ och uttalas mumkin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är m, k och n, blir ordet mumkin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som möjlig