Arabiska för bara

mujarrad
ﻣُﺠَﺮَّﺩ
bara – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bara uttalas mujarrad och skrivs ﻣُﺠَﺮَّﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet bara

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bara består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bara

Alla bokstäver i bara

ﻣُﺠَﺮَّﺩ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﺪ
 
mim
m
jim
j
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bara består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠَﺮَّﺩ och uttalas mujarrad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bara

mufa33al blir mujarrad

Vi har sett att det arabiska ordet för bara skrivs ﻣُﺠَﺮَّﺩ och uttalas mujarrad. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är j, r och d, blir ordet mujarrad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bara