Det är bara en dröm.

Den arabiska frasen Det är bara en dröm. uttalas 'innahu mujarradu Hulmin och skrivs ﺇِﻧَّﻪُ ﻣُﺠَﺮَّﺩُ ﺣُﻠﻢٍ

De arabiska orden i Det är bara en dröm.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det är bara en dröm.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att, sannerligen

ﺇِﻧَّﻪُ
Uttal: 'innahu
Svensk versättning: att, sannerligen
Ordklass: blandat
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

bara

ﻣُﺠَﺮَّﺩُ
Uttal: mujarradu
Svensk versättning (av ordets grundform): bara
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av bara

ﻣُﺠَﺮَّﺩ
mujarrad
(singular, obestämd form, utan kasus)

dröm

ﺣُﻠﻢٍ
Uttal: Hulmin
Svensk versättning (av ordets grundform): dröm
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av dröm

ﺣُﻠﻢ
Hulm
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.