Arabiska för hög, klump

rukaam
ﺭُﻛَﺎﻡ
hög, klump – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hög, klump uttalas rukaam och skrivs ﺭُﻛَﺎﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hög, klump består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hög, klump

Alla bokstäver i hög, klump

ﺭُﻛَﺎﻡ
ﻛـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺎ
 
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
kaf
k
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för hög, klump består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭُﻛَﺎﻡ och uttalas rukaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hög, klump

fu3aal blir rukaam

Vi har sett att det arabiska ordet för hög, klump skrivs ﺭُﻛَﺎﻡ och uttalas rukaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är r, k och m, blir ordet rukaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hög, klump