Arabiska för örn

3uqaab
ﻋُﻘَﺎﺏ
örn – femininum singular

Det arabiska ordet för örn uttalas 3uqaab och skrivs ﻋُﻘَﺎﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns örn i:

3iqbaan
ﻋِﻘﺒَﺎﻥ
örn – femininum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet örn består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med örn

Alla bokstäver i örn

ﻋُﻘَﺎﺏ
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
qaf
q
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för örn består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﻘَﺎﺏ och uttalas 3uqaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för örn

fu3aal blir 3uqaab

Vi har sett att det arabiska ordet för örn skrivs ﻋُﻘَﺎﺏ och uttalas 3uqaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är 3, q och b, blir ordet 3uqaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som örn