Arabiska för ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ

mutaraakim
ﻣُﺘَﺮَﺍﻛِﻢ
ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ uttalas mutaraakim och skrivs ﻣُﺘَﺮَﺍﻛِﻢ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ

Alla bokstäver i ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ

ﻣُﺘَﺮَﺍﻛِﻢ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ta
t
ra
r
alef
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺮَﺍﻛِﻢ och uttalas mutaraakim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ

mutafaa3il blir mutaraakim

Vi har sett att det arabiska ordet för ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ skrivs ﻣُﺘَﺮَﺍﻛِﻢ och uttalas mutaraakim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är r, k och m, blir ordet mutaraakim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ackumulerad, ihopsamlad, kumulativ