Arabiska för faktiskt, verkligen

fi3lan
ﻓِﻌﻠﺎً
faktiskt, verkligen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för faktiskt, verkligen uttalas fi3lan och skrivs ﻓِﻌﻠﺎً.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet faktiskt, verkligen består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med faktiskt, verkligen

Alla bokstäver i faktiskt, verkligen

ﻓِﻌﻠﺎً
ﻓـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
fa
f
ayn
3
lam
l
alef
 
 
Det arabiska ordet för faktiskt, verkligen består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﻓِﻌﻠﺎً och uttalas fi3lan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver