Arabiska för aktivera

fa33ala
ﻓَﻌَّﻞَ
aktivera – dåtid han
yufa33ilu
ﻳُﻔَﻌِّﻞُ
aktivera – nutid han

Det arabiska verbet för att aktivera skrivs ﻓَﻌَّﻞَ och uttalas fa33ala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻔَﻌِّﻞُ och uttalas yufa33ilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktivera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktivera

Alla bokstäver i aktivera

ﻓَﻌَّﻞَ
ﻓـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
ayn
3
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för aktivera består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻓَﻌَّﻞَ och uttalas fa33ala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för aktivera

fa33ala blir fa33ala

Vi har sett att det arabiska ordet för aktivera skrivs ﻓَﻌَّﻞَ och uttalas fa33ala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är f, 3 och l, blir ordet fa33ala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som aktivera

Böjningsformer av aktivera

dåtid
nutid
han
fa33ala
ﻓَﻌَّﻞَ
han - dåtid
yufa33ilu
ﻳُﻔَﻌِّﻞُ
han - nutid
hon
fa33alat
ﻓَﻌَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tufa33ilu
ﺗُﻔَﻌِّﻞُ
hon - nutid
jag
fa33altu
ﻓَﻌَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ufa33ilu
ﺃُﻓَﻌِّﻞُ
jag - nutid