Arabiska för handling, verb

fi3l
ﻓِﻌﻞ
handling, verb – maskulinum singular

Det arabiska ordet för handling, verb uttalas fi3l och skrivs ﻓِﻌﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns handling, verb i:

'af3aal
ﺃَﻓﻌَﺎﻝ
handling, verb – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet handling, verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handling, verb består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handling, verb

Alla bokstäver i handling, verb

ﻓِﻌﻞ
ﻓـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
ayn
3
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för handling, verb består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓِﻌﻞ och uttalas fi3l.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för handling, verb

fi3l blir fi3l

Vi har sett att det arabiska ordet för handling, verb skrivs ﻓِﻌﻞ och uttalas fi3l. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är f, 3 och l, blir ordet fi3l.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som handling, verb