Arabiska för aktivitet, effktivitet

fa33aaliyya
ﻓَﻌَّﺎﻟِﻴَّﺔ
aktivitet, effktivitet – femininum singular

Det arabiska ordet för aktivitet, effktivitet uttalas fa33aaliyya och skrivs ﻓَﻌَّﺎﻟِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktivitet, effktivitet består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktivitet, effktivitet

Alla bokstäver i aktivitet, effktivitet

ﻓَﻌَّﺎﻟِﻴَّﺔ
ﻓـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
fa
f
ayn
3
alef
lam
l
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för aktivitet, effktivitet består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﻌَّﺎﻟِﻴَّﺔ och uttalas fa33aaliyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för aktivitet, effktivitet

fa33aal blir fa33aaliyya

Vi har sett att det arabiska ordet för aktivitet, effktivitet skrivs ﻓَﻌَّﺎﻟِﻴَّﺔ och uttalas fa33aaliyya. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är f, 3 och l, blir ordet fa33aaliyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som aktivitet, effktivitet