Arabiska för fläta samman

shabbaka
ﺷَﺒَّﻚَ
fläta samman – dåtid han
yushabbiku
ﻳُﺸَﺒِّﻚُ
fläta samman – nutid han

Det arabiska verbet för att fläta samman skrivs ﺷَﺒَّﻚَ och uttalas shabbaka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﺒِّﻚُ och uttalas yushabbiku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fläta samman består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fläta samman

Alla bokstäver i fläta samman

ﺷَﺒَّﻚَ
ﺷـ
ـﺒـ
ـﻚ
 
ﺷـ
ـﺒـ
ـﻚ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
shin
sh
beh
b
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för fläta samman består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺒَّﻚَ och uttalas shabbaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fläta samman

dåtid
nutid
han
shabbaka
ﺷَﺒَّﻚَ
han - dåtid
yushabbiku
ﻳُﺸَﺒِّﻚُ
han - nutid
hon
shabbakat
ﺷَﺒَّﻜَﺖ
hon - dåtid
tushabbiku
ﺗُﺸَﺒِّﻚُ
hon - nutid
jag
shabbaktu
ﺷَﺒَّﻜﺖُ
jag - dåtid
'ushabbiku
ﺃُﺷَﺒِّﻚُ
jag - nutid