Arabiska för flätad

mushabbak
ﻣُﺸَﺒَّﻚ
flätad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flätad uttalas mushabbak och skrivs ﻣُﺸَﺒَّﻚ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flätad består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flätad

Alla bokstäver i flätad

ﻣُﺸَﺒَّﻚ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
shin
sh
beh
b
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för flätad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸَﺒَّﻚ och uttalas mushabbak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver