Arabiska för lättnad, tittning, öppning

furja
ﻓُﺮﺟَﺔ
lättnad, tittning, öppning – femininum singular

Det arabiska ordet för lättnad, tittning, öppning uttalas furja och skrivs ﻓُﺮﺟَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lättnad, tittning, öppning består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lättnad, tittning, öppning

Alla bokstäver i lättnad, tittning, öppning

ﻓُﺮﺟَﺔ
ﻓـ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
fa
f
ra
r
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lättnad, tittning, öppning består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓُﺮﺟَﺔ och uttalas furja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lättnad, tittning, öppning

fu3la blir furja

Vi har sett att det arabiska ordet för lättnad, tittning, öppning skrivs ﻓُﺮﺟَﺔ och uttalas furja. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är f, r och j, blir ordet furja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lättnad, tittning, öppning