Arabiska för kostnad

kulfa
ﻛُﻠﻔَﺔ
kostnad – femininum singular

Det arabiska ordet för kostnad uttalas kulfa och skrivs ﻛُﻠﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kostnad i:

kulaf
ﻛُﻠَﻒ
kostnad – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kostnad består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kostnad

Alla bokstäver i kostnad

ﻛُﻠﻔَﺔ
ﻛـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
kaf
k
lam
l
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kostnad består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛُﻠﻔَﺔ och uttalas kulfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kostnad

fu3la blir kulfa

Vi har sett att det arabiska ordet för kostnad skrivs ﻛُﻠﻔَﺔ och uttalas kulfa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är k, l och f, blir ordet kulfa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kostnad