Arabiska för sibetkatt

zabaad
ﺯَﺑَﺎﺩ
sibetkatt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sibetkatt uttalas zabaad och skrivs ﺯَﺑَﺎﺩ.

Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sibetkatt består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, beh som skrivs och uttalas b och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sibetkatt

Alla bokstäver i sibetkatt

ﺯَﺑَﺎﺩ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺪ
 
zayn
z
beh
b
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för sibetkatt består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﺑَﺎﺩ och uttalas zabaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sibetkatt

fa3aal blir zabaad

Vi har sett att det arabiska ordet för sibetkatt skrivs ﺯَﺑَﺎﺩ och uttalas zabaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är z, b och d, blir ordet zabaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sibetkatt