Arabiska för galen

mas3uur
ﻣَﺴﻌُﻮﺭ
galen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för galen uttalas mas3uur och skrivs ﻣَﺴﻌُﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet galen består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med galen

Alla bokstäver i galen

ﻣَﺴﻌُﻮﺭ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻌـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻌـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
ayn
3
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för galen består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺴﻌُﻮﺭ och uttalas mas3uur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för galen

maf3uul blir mas3uur

Vi har sett att det arabiska ordet för galen skrivs ﻣَﺴﻌُﻮﺭ och uttalas mas3uur. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är s, 3 och r, blir ordet mas3uur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som galen