Arabiska för eld, inferno

sa3iir
ﺳَﻌِﻴﺮ
eld, inferno – maskulinum singular

Det arabiska ordet för eld, inferno uttalas sa3iir och skrivs ﺳَﻌِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns eld, inferno i:

su3ur
ﺳُﻌُﺮ
eld, inferno – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet eld, inferno består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med eld, inferno

Alla bokstäver i eld, inferno

ﺳَﻌِﻴﺮ
ﺳـ
ـﻌـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻌـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
sin
s
ayn
3
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för eld, inferno består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻌِﻴﺮ och uttalas sa3iir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för eld, inferno

fa3iil blir sa3iir

Vi har sett att det arabiska ordet för eld, inferno skrivs ﺳَﻌِﻴﺮ och uttalas sa3iir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är s, 3 och r, blir ordet sa3iir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som eld, inferno