Arabiska för pris

si3r
ﺳِﻌﺮ
pris – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pris uttalas si3r och skrivs ﺳِﻌﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pris i:

'as3aar
ﺃَﺳﻌَﺎﺭ
pris – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pris

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pris består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pris

Alla bokstäver i pris

ﺳِﻌﺮ
ﺳـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
 
sin
s
ayn
3
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för pris består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﻌﺮ och uttalas si3r.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pris

fi3l blir si3r

Vi har sett att det arabiska ordet för pris skrivs ﺳِﻌﺮ och uttalas si3r. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är s, 3 och r, blir ordet si3r.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pris