Arabiska för förklaring

sharH
ﺷَﺮﺡ
förklaring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förklaring uttalas sharH och skrivs ﺷَﺮﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förklaring i:

shuruuH
ﺷُﺮُﻭﺡ
förklaring – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förklaring

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förklaring består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förklaring

Alla bokstäver i förklaring

ﺷَﺮﺡ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
shin
sh
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för förklaring består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮﺡ och uttalas sharH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver