Arabiska för besluta

Haddada
ﺣَﺪَّﺩَ
besluta – dåtid han
yuHaddidu
ﻳُﺤَﺪِّﺩُ
besluta – nutid han

Det arabiska verbet för att besluta skrivs ﺣَﺪَّﺩَ och uttalas Haddada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﺪِّﺩُ och uttalas yuHaddidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besluta består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besluta

Alla bokstäver i besluta

ﺣَﺪَّﺩَ
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ـﺪ
 
Ha
H
dal
d
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för besluta består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺪَّﺩَ och uttalas Haddada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av besluta

dåtid
nutid
han
Haddada
ﺣَﺪَّﺩَ
han - dåtid
yuHaddidu
ﻳُﺤَﺪِّﺩُ
han - nutid
hon
Haddadat
ﺣَﺪَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tuHaddidu
ﺗُﺤَﺪِّﺩُ
hon - nutid
jag
Haddadtu
ﺣَﺪَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'uHaddidu
ﺃُﺣَﺪِّﺩُ
jag - nutid