Arabiska för vara bestämd, vara fast

taHaddada
ﺗَﺤَﺪَّﺩَ
vara bestämd, vara fast – dåtid han
yataHaddadu
ﻳَﺘَﺤَﺪَّﺩُ
vara bestämd, vara fast – nutid han

Det arabiska verbet för att vara bestämd, vara fast skrivs ﺗَﺤَﺪَّﺩَ och uttalas taHaddada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺤَﺪَّﺩُ och uttalas yataHaddadu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara bestämd, vara fast består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara bestämd, vara fast

Alla bokstäver i vara bestämd, vara fast

ﺗَﺤَﺪَّﺩَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ـﺪ
 
ta
t
Ha
H
dal
d
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för vara bestämd, vara fast består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﺪَّﺩَ och uttalas taHaddada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara bestämd, vara fast

dåtid
nutid
han
taHaddada
ﺗَﺤَﺪَّﺩَ
han - dåtid
yataHaddadu
ﻳَﺘَﺤَﺪَّﺩُ
han - nutid
hon
taHaddadat
ﺗَﺤَﺪَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tataHaddadu
ﺗَﺘَﺤَﺪَّﺩُ
hon - nutid
jag
taHaddadtu
ﺗَﺤَﺪَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'ataHaddadu
ﺃَﺗَﺤَﺪَّﺩُ
jag - nutid