Arabiska för järn

Hadiid
ﺣَﺪِﻳﺪ
järn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för järn uttalas Hadiid och skrivs ﺣَﺪِﻳﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns järn i:

Hadaa'id
ﺣَﺪَﺍﺋِﺪ
järn – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet järn

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet järn består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med järn

Alla bokstäver i järn

ﺣَﺪِﻳﺪ
ﺣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
Ha
H
dal
d
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för järn består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺪِﻳﺪ och uttalas Hadiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver