Arabiska för definition

taHdiid
ﺗَﺤﺪِﻳﺪ
definition – maskulinum singular

Det arabiska ordet för definition uttalas taHdiid och skrivs ﺗَﺤﺪِﻳﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns definition i:

taHdiidaat
ﺗَﺤﺪِﻳﺪَﺍﺕ
definition – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet definition

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet definition består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med definition

Alla bokstäver i definition

ﺗَﺤﺪِﻳﺪ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ta
t
Ha
H
dal
d
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för definition består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﺪِﻳﺪ och uttalas taHdiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver