Arabiska för djärv, fräck

waqiH
ﻭَﻗِﺢ
djärv, fräck – maskulinum singular

Det arabiska ordet för djärv, fräck uttalas waqiH och skrivs ﻭَﻗِﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns djärv, fräck i:

waqiHa
ﻭَﻗِﺤَﺔ
djärv, fräck – femininum singular
waqiHaat
ﻭَﻗِﺤَﺎﺕ
djärv, fräck – femininum plural
wuqaHaa'
ﻭُﻗَﺤَﺎﺀ
djärv, fräck – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet djärv, fräck

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet djärv, fräck består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i djärv, fräck

ﻭَﻗِﺢ
ﻗـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﺢ
 
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
waw
w
qaf
q
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för djärv, fräck består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻗِﺢ och uttalas waqiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för djärv, fräck

fa3il blir waqiH

Vi har sett att det arabiska ordet för djärv, fräck skrivs ﻭَﻗِﺢ och uttalas waqiH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är w, q och H, blir ordet waqiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som djärv, fräck