Arabiska för kastande

ramy
ﺭَﻣﻲ
kastande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kastande uttalas ramy och skrivs ﺭَﻣﻲ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kastande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kastande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, mim som skrivs och uttalas m och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kastande

Alla bokstäver i kastande

ﺭَﻣﻲ
ﻣـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻲ
 
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ra
r
mim
m
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kastande består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻣﻲ och uttalas ramy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kastande

fa3l blir ramy

Vi har sett att det arabiska ordet för kastande skrivs ﺭَﻣﻲ och uttalas ramy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är r, m och y, blir ordet ramy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kastande