Arabiska för välva

qawwasa
ﻗَﻮَّﺱَ
välva – dåtid han
yuqawwisu
ﻳُﻘَﻮِّﺱُ
välva – nutid han

Det arabiska verbet för att välva skrivs ﻗَﻮَّﺱَ och uttalas qawwasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﻮِّﺱُ och uttalas yuqawwisu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet välva består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med välva

Alla bokstäver i välva

ﻗَﻮَّﺱَ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
qaf
q
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för välva består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻮَّﺱَ och uttalas qawwasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för välva

fa33ala blir qawwasa

Vi har sett att det arabiska ordet för välva skrivs ﻗَﻮَّﺱَ och uttalas qawwasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, w och s, blir ordet qawwasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som välva

Böjningsformer av välva

dåtid
nutid
han
qawwasa
ﻗَﻮَّﺱَ
han - dåtid
yuqawwisu
ﻳُﻘَﻮِّﺱُ
han - nutid
hon
qawwasat
ﻗَﻮَّﺳَﺖ
hon - dåtid
tuqawwisu
ﺗُﻘَﻮِّﺱُ
hon - nutid
jag
qawwastu
ﻗَﻮَّﺳﺖُ
jag - dåtid
'uqawwisu
ﺃُﻗَﻮِّﺱُ
jag - nutid