Arabiska för och

wa
ﻭَ
och –

Det arabiska ordet för och uttalas wa och skrivs ﻭَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: konjunktion.

Så används ordet och

Alla bokstäver i och

ﻭَ
 
 
ـﻮ
 
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för och består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَ och uttalas wa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver