Arabiska för kommer att

sa
ﺱَ
kommer att –

Det arabiska ordet för kommer att uttalas sa och skrivs ﺱَ.

Så används ordet kommer att

Alla bokstäver i kommer att

ﺱَ
 
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för kommer att består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺱَ och uttalas sa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver