Arabiska för kommer att

sa
ﺱَ
kommer att –

Det arabiska ordet för kommer att uttalas sa och skrivs ﺱَ.

Så används ordet kommer att

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i kommer att

ﺱَ
 
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för kommer att består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺱَ och uttalas sa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver