Kohl är svartare än kaffe.

Den arabiska frasen Kohl är svartare än kaffe. uttalas alkuHlu 'aktharu sawaadan min alqahwati och skrivs ﺍَﻟﻜُﺤﻞُ ﺃَﻛﺜَﺮُ ﺳَﻮَﺍﺩﺍً ﻣِﻦ ﺍَﻟﻘَﻬﻮَﺓِ

De arabiska orden i Kohl är svartare än kaffe.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Kohl är svartare än kaffe.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

kohl

ﺍَﻟﻜُﺤﻞُ
Uttal: alkuHlu
Svensk versättning (av ordets grundform): kohl
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver subjektet) kasus nominativ.

Grundformen av kohl

ﻛُﺤﻞ
kuHl
(singular, obestämd form, utan kasus)

mycket, många

ﺃَﻛﺜَﺮُ
Uttal: 'aktharu
Svensk versättning: mycket, många
Ordklass: adjektiv
komparativ

svarhet, svart

ﺳَﻮَﺍﺩﺍً
Uttal: sawaadan
Svensk versättning (av ordets grundform): svarhet, svart
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av svarhet, svart

ﺳَﻮَﺍﺩ
sawaad
(singular, obestämd form, utan kasus)

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer

kaffe

ﺍَﻟﻘَﻬﻮَﺓِ
Uttal: alqahwati
Svensk versättning (av ordets grundform): kaffe
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

Grundformen av kaffe

ﻗَﻬﻮَﺓ
qahwa
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden ett obestämt nomen, och subjektet kommer ofta före predikatsfyllnaden. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.

Läs mer om meningar av typen Nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord