Arabiska för kohl

kuHl
ﻛُﺤﻞ
kohl – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kohl uttalas kuHl och skrivs ﻛُﺤﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kohl

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kohl består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kohl

Alla bokstäver i kohl

ﻛُﺤﻞ
ﻛـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kaf
k
Ha
H
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kohl består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛُﺤﻞ och uttalas kuHl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kohl

fu3l blir kuHl

Vi har sett att det arabiska ordet för kohl skrivs ﻛُﺤﻞ och uttalas kuHl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är k, H och l, blir ordet kuHl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kohl