Arabiska för förbjuda, hägna in

HaZara
ﺣَﻈَﺮَ
förbjuda, hägna in – dåtid han
yaHZuru
ﻳَﺤﻈُﺮُ
förbjuda, hägna in – nutid han

Det arabiska verbet för att förbjuda, hägna in skrivs ﺣَﻈَﺮَ och uttalas HaZara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﻈُﺮُ och uttalas yaHZuru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbjuda, hägna in består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbjuda, hägna in

Alla bokstäver i förbjuda, hägna in

ﺣَﻈَﺮَ
ﺣـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
 
Ha
H
Za
Z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förbjuda, hägna in består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻈَﺮَ och uttalas HaZara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbjuda, hägna in

fa3ala blir HaZara

Vi har sett att det arabiska ordet för förbjuda, hägna in skrivs ﺣَﻈَﺮَ och uttalas HaZara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, Z och r, blir ordet HaZara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbjuda, hägna in

Böjningsformer av förbjuda, hägna in

dåtid
nutid
han
HaZara
ﺣَﻈَﺮَ
han - dåtid
yaHZuru
ﻳَﺤﻈُﺮُ
han - nutid
hon
HaZarat
ﺣَﻈَﺮَﺕ
hon - dåtid
taHZuru
ﺗَﺤﻈُﺮُ
hon - nutid
jag
HaZartu
ﺣَﻈَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aHZuru
ﺃَﺣﻈُﺮُ
jag - nutid