Arabiska för släppa

Talaqa
ﻃَﻠَﻖَ
släppa – dåtid han
yaTluqu
ﻳَﻄﻠُﻖُ
släppa – nutid han

Det arabiska verbet för att släppa skrivs ﻃَﻠَﻖَ och uttalas Talaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﻠُﻖُ och uttalas yaTluqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet släppa består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med släppa

Alla bokstäver i släppa

ﻃَﻠَﻖَ
ﻃـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för släppa består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻠَﻖَ och uttalas Talaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för släppa

fa3ala blir Talaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för släppa skrivs ﻃَﻠَﻖَ och uttalas Talaqa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är T, l och q, blir ordet Talaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som släppa

Böjningsformer av släppa

dåtid
nutid
han
Talaqa
ﻃَﻠَﻖَ
han - dåtid
yaTluqu
ﻳَﻄﻠُﻖُ
han - nutid
hon
Talaqat
ﻃَﻠَﻘَﺖ
hon - dåtid
taTluqu
ﺗَﻄﻠُﻖُ
hon - nutid
jag
Talaqtu
ﻃَﻠَﻘﺖُ
jag - dåtid
'aTluqu
ﺃَﻃﻠُﻖُ
jag - nutid