Arabiska för anta, imitera

intaHala
ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ
anta, imitera – dåtid han
yantaHilu
ﻳَﻨﺘَﺤِﻞُ
anta, imitera – nutid han

Det arabiska verbet för att anta, imitera skrivs ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ och uttalas intaHala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺘَﺤِﻞُ och uttalas yantaHilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anta, imitera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anta, imitera

Alla bokstäver i anta, imitera

ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
nun
n
ta
t
Ha
H
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för anta, imitera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ och uttalas intaHala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anta, imitera

ifta3ala blir intaHala

Vi har sett att det arabiska ordet för anta, imitera skrivs ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ och uttalas intaHala. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är n, H och l, blir ordet intaHala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anta, imitera

Böjningsformer av anta, imitera

dåtid
nutid
han
intaHala
ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ
han - dåtid
yantaHilu
ﻳَﻨﺘَﺤِﻞُ
han - nutid
hon
intaHalat
ﺍِﻧﺘَﺤَﻠَﺖ
hon - dåtid
tantaHilu
ﺗَﻨﺘَﺤِﻞُ
hon - nutid
jag
intaHaltu
ﺍِﻧﺘَﺤَﻠﺖُ
jag - dåtid
'antaHilu
ﺃَﻧﺘَﺤِﻞُ
jag - nutid