Arabiska för hänga på, lita

i3tamada
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
hänga på, lita – dåtid han
ya3tamidu
ﻳَﻌﺘَﻤِﺪُ
hänga på, lita – nutid han

Det arabiska verbet för att hänga på, lita skrivs ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ och uttalas i3tamada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺘَﻤِﺪُ och uttalas ya3tamidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet hänga på, lita

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hänga på, lita består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hänga på, lita

Alla bokstäver i hänga på, lita

ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
 
alef
ayn
3
ta
t
mim
m
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för hänga på, lita består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ och uttalas i3tamada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hänga på, lita

ifta3ala blir i3tamada

Vi har sett att det arabiska ordet för hänga på, lita skrivs ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ och uttalas i3tamada. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är 3, m och d, blir ordet i3tamada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hänga på, lita

Böjningsformer av hänga på, lita

dåtid
nutid
han
i3tamada
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
han - dåtid
ya3tamidu
ﻳَﻌﺘَﻤِﺪُ
han - nutid
hon
i3tamadat
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَﺕ
hon - dåtid
ta3tamidu
ﺗَﻌﺘَﻤِﺪُ
hon - nutid
jag
i3tamadtu
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪﺕُ
jag - dåtid
'a3tamidu
ﺃَﻋﺘَﻤِﺪُ
jag - nutid