Arabiska för fira

iHtafala
ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ
fira – dåtid han
yaHtafilu
ﻳَﺤﺘَﻔِﻞُ
fira – nutid han

Det arabiska verbet för att fira skrivs ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ och uttalas iHtafala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺘَﻔِﻞُ och uttalas yaHtafilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fira består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fira

Alla bokstäver i fira

ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
Ha
H
ta
t
fa
f
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fira består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ och uttalas iHtafala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fira

ifta3ala blir iHtafala

Vi har sett att det arabiska ordet för fira skrivs ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ och uttalas iHtafala. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är H, f och l, blir ordet iHtafala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fira

Böjningsformer av fira

dåtid
nutid
han
iHtafala
ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ
han - dåtid
yaHtafilu
ﻳَﺤﺘَﻔِﻞُ
han - nutid
hon
iHtafalat
ﺍِﺣﺘَﻔَﻠَﺖ
hon - dåtid
taHtafilu
ﺗَﺤﺘَﻔِﻞُ
hon - nutid
jag
iHtafaltu
ﺍِﺣﺘَﻔَﻠﺖُ
jag - dåtid
'aHtafilu
ﺃَﺣﺘَﻔِﻞُ
jag - nutid