Arabiska för handske

quffaaz
ﻗُﻔَّﺎﺯ
handske – maskulinum singular

Det arabiska ordet för handske uttalas quffaaz och skrivs ﻗُﻔَّﺎﺯ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns handske i:

quffaazaat
ﻗُﻔَّﺎﺯَﺍﺕ
handske – maskulinum plural
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handske består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, fa som skrivs och uttalas f och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handske

Alla bokstäver i handske

ﻗُﻔَّﺎﺯ
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺰ
 
qaf
q
fa
f
alef
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för handske består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Ordet skrivs därför ﻗُﻔَّﺎﺯ och uttalas quffaaz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver