Arabiska för hopp

qafza
ﻗَﻔﺰَﺓ
hopp – femininum singular

Det arabiska ordet för hopp uttalas qafza och skrivs ﻗَﻔﺰَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hopp i:

qafzaat
ﻗَﻔﺰَﺍﺕ
hopp – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hopp består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, fa som skrivs och uttalas f och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hopp

Alla bokstäver i hopp

ﻗَﻔﺰَﺓ
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺰ
 
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺰ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺰ
ـﺔ
 
qaf
q
fa
f
zayn
z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hopp består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﻔﺰَﺓ och uttalas qafza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hopp

fa3la blir qafza

Vi har sett att det arabiska ordet för hopp skrivs ﻗَﻔﺰَﺓ och uttalas qafza. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är q, f och z, blir ordet qafza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hopp