Arabiska för sedan

mundhu
ﻣُﻨﺬُ
sedan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sedan uttalas mundhu och skrivs ﻣُﻨﺬُ.

Om ljudfilerna
Ordklass: preposition.

Så används ordet sedan

Alla bokstäver i sedan

ﻣُﻨﺬُ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺬ
 
mim
m
nun
n
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för sedan består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺬُ och uttalas mundhu.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver