Arabiska för skilja sig

Tallaqa
ﻃَﻠَّﻖَ
skilja sig – dåtid han
yuTalliqu
ﻳُﻄَﻠِّﻖُ
skilja sig – nutid han

Det arabiska verbet för att skilja sig skrivs ﻃَﻠَّﻖَ och uttalas Tallaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻠِّﻖُ och uttalas yuTalliqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet skilja sig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skilja sig består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skilja sig

Alla bokstäver i skilja sig

ﻃَﻠَّﻖَ
ﻃـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för skilja sig består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻠَّﻖَ och uttalas Tallaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skilja sig

fa33ala blir Tallaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för skilja sig skrivs ﻃَﻠَّﻖَ och uttalas Tallaqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, l och q, blir ordet Tallaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skilja sig

Böjningsformer av skilja sig

dåtid
nutid
han
Tallaqa
ﻃَﻠَّﻖَ
han - dåtid
yuTalliqu
ﻳُﻄَﻠِّﻖُ
han - nutid
hon
Tallaqat
ﻃَﻠَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tuTalliqu
ﺗُﻄَﻠِّﻖُ
hon - nutid
jag
Tallaqtu
ﻃَﻠَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'uTalliqu
ﺃُﻃَﻠِّﻖُ
jag - nutid