Arabiska för informatör

mukhbir
ﻣُﺨﺒِﺮ
informatör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för informatör uttalas mukhbir och skrivs ﻣُﺨﺒِﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet informatör består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med informatör

Alla bokstäver i informatör

ﻣُﺨﺒِﺮ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
mim
m
kha
kh
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för informatör består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨﺒِﺮ och uttalas mukhbir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver