Arabiska för kommunikation, underrättelsetjänst

mukhaabara
ﻣُﺨَﺎﺑَﺮَﺓ
kommunikation, underrättelsetjänst – femininum singular

Det arabiska ordet för kommunikation, underrättelsetjänst uttalas mukhaabara och skrivs ﻣُﺨَﺎﺑَﺮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kommunikation, underrättelsetjänst består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kommunikation, underrättelsetjänst

Alla bokstäver i kommunikation, underrättelsetjänst

ﻣُﺨَﺎﺑَﺮَﺓ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
kha
kh
alef
beh
b
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kommunikation, underrättelsetjänst består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﺎﺑَﺮَﺓ och uttalas mukhaabara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver