Arabiska för laboratorium

mukhtabar
ﻣُﺨﺘَﺒَﺮ
laboratorium – maskulinum singular

Det arabiska ordet för laboratorium uttalas mukhtabar och skrivs ﻣُﺨﺘَﺒَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns laboratorium i:

mukhtabaraat
ﻣُﺨﺘَﺒَﺮَﺍﺕ
laboratorium – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet laboratorium består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med laboratorium

Alla bokstäver i laboratorium

ﻣُﺨﺘَﺒَﺮ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
mim
m
kha
kh
ta
t
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för laboratorium består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨﺘَﺒَﺮ och uttalas mukhtabar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver