Arabiska för tillverka

Sana3a
ﺻَﻨَﻊَ
tillverka – dåtid han
yaSna3u
ﻳَﺼﻨَﻊُ
tillverka – nutid han

Det arabiska verbet för att tillverka skrivs ﺻَﻨَﻊَ och uttalas Sana3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﻨَﻊُ och uttalas yaSna3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillverka består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillverka

Alla bokstäver i tillverka

ﺻَﻨَﻊَ
ﺻـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
nun
n
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för tillverka består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻨَﻊَ och uttalas Sana3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillverka

fa3ala blir Sana3a

Vi har sett att det arabiska ordet för tillverka skrivs ﺻَﻨَﻊَ och uttalas Sana3a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är S, n och 3, blir ordet Sana3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillverka

Böjningsformer av tillverka

dåtid
nutid
han
Sana3a
ﺻَﻨَﻊَ
han - dåtid
yaSna3u
ﻳَﺼﻨَﻊُ
han - nutid
hon
Sana3at
ﺻَﻨَﻌَﺖ
hon - dåtid
taSna3u
ﺗَﺼﻨَﻊُ
hon - nutid
jag
Sana3tu
ﺻَﻨَﻌﺖُ
jag - dåtid
'aSna3u
ﺃَﺻﻨَﻊُ
jag - nutid