Arabiska för tillverkare

Saani3
ﺻَﺎﻧِﻊ
tillverkare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillverkare uttalas Saani3 och skrivs ﺻَﺎﻧِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tillverkare i:

Sunnaa3
ﺻُﻨَّﺎﻉ
tillverkare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillverkare består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillverkare

Alla bokstäver i tillverkare

ﺻَﺎﻧِﻊ
ﺻـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
alef
nun
n
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för tillverkare består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﻧِﻊ och uttalas Saani3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillverkare

faa3il blir Saani3

Vi har sett att det arabiska ordet för tillverkare skrivs ﺻَﺎﻧِﻊ och uttalas Saani3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är S, n och 3, blir ordet Saani3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillverkare