Arabiska för handling, resultat

Sanii3
ﺻَﻨِﻴﻊ
handling, resultat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för handling, resultat uttalas Sanii3 och skrivs ﺻَﻨِﻴﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handling, resultat består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handling, resultat

Alla bokstäver i handling, resultat

ﺻَﻨِﻴﻊ
ﺻـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
nun
n
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för handling, resultat består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻨِﻴﻊ och uttalas Sanii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för handling, resultat

fa3iil blir Sanii3

Vi har sett att det arabiska ordet för handling, resultat skrivs ﺻَﻨِﻴﻊ och uttalas Sanii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är S, n och 3, blir ordet Sanii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som handling, resultat