Arabiska för utbildare

mu'addib
ﻣُﺆَﺩِّﺏ
utbildare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utbildare uttalas mu'addib och skrivs ﻣُﺆَﺩِّﺏ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utbildare består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', dal som skrivs och uttalas d och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utbildare

Alla bokstäver i utbildare

ﻣُﺆَﺩِّﺏ
ﻣـ
ـﺆ
 
ﻣـ
ـﺆ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺆ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
'
dal
d
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för utbildare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺆَﺩِّﺏ och uttalas mu'addib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utbildare

mufa33il blir mu'addib

Vi har sett att det arabiska ordet för utbildare skrivs ﻣُﺆَﺩِّﺏ och uttalas mu'addib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är ', d och b, blir ordet mu'addib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utbildare